Duszpasterze  • Ks. Waldemar Woźny – ur. 7 czerwca 1972r. w Niedźwiadzie, pochodzi z Łączek Kucharskich (woj. podkarpackie). Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Szczecinie, został wyświęcony na kapłana 14 czerwca 1997r. W parafii Jarszewo pracuje od 3 listopada 2010r.

  • Ks. Grzegorz Legutko – ur. 25 stycznia 1966r. w Nowym Sączu, wyświęcony w Szczecinie 16 czerwca 1991r., mianowany na proboszcza w Jarszewie  od 20 sierpnia 2001r. do 3 listopada 2010r.

  • Ks. Franciszek Marciniak – ur. 4 września 1930r., kapłanem został 24 czerwca 1956r., w parafii Jarszewo pracował od 1986r. do 20 sierpnia 2001r. Zmarł 20 kwietnia 2002r. w Kamieniu Pomorskim w domu księży emerytów.

  • Ks. Henryk Wejman – ur. 17 grudnia 1959r. w Choszcznie, biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński. W Jarszewie pracował jako administrator w zastępstwie za ks. proboszcza Ryszarda Schreibera.

  • Ks. Ryszard Schreiber – ur. 9 marca 1950r., wyświecony na kapłana 15 czerwca 1975r., proboszczem w Jarszewie był od 30 sierpnia 1985r. do 11 sierpnia 1986r.

  • Ks. Alojzy Nawrocki – ur. 10 marca 1939r. w Chorowie (województwo Wołyń, Diecezja Łucka). Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1966r. na Jasnej Górze. W parafii Jarszewo pracował od 7 stycznia 1985r. do 30 sierpnia 1985r. Zmarł 31 sierpnia 1990r. Pochowany został na cmentarzu w Karnicach. 

  • Ks. Jan Żyła – ur. 20 listopada 1940r. w Ostrowie koło Przeworska w woj. podkarpackim, święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1970r. w Świnoujściu. W Jarszewie pracował od 1 lipca 1981r. do 7 sierpnia 1982r. Zmarł w Maszewie 16 kwietnia 2014r.

  • Ks. Edward Fąfara – ur. 10 października 1935r. w Pstrągowej koło Strzyżowa w woj. podkarpackim, wyświęcony na kapłana 19 czerwca 1960r. Od 12 czerwca 1973r. do 7 stycznia 1985r. był administratorem nowo utworzonej parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarszewie, z przerwą na roczny urlop zdrowotny od 1 lipca 1981r. Zmarł 28 stycznia 2003r. w Kamieniu Pomorskim w domu księży emerytów. Pochowany w Pstrągowej.

Praktykę duszpastersko-katechetyczną w parafii odbywali:
Krystian Dylewski - 2013r.
Piotr Sobczyński - 2014r.
Dawid Lewandowski - 2016r.
Łukasz Paluch - 2017r.
Dariusz Haraf - 2018r.
Jakub Rogowski 2019r.Powołania z parafii: 

  • Ks. Piotr Zawada SAC – ur. 25 maja 1979r., pochodzi z Jarszewa, wstąpił do pallotynów, święcenia kapłańskie przyjął 7 maja 2005r.